Wyniki VII Konkursu na Limeryk o Paczkowie

Wyniki VII Konkursu na Limeryk o Paczkowie

W dniu 20 sierpnia 20210 r. odbyło się posiedzenie jury VII Konkursu na Limeryk o Paczkowie ogłoszonego przez Stowarzyszenie PEGAZ w Paczkowie i Bibliotekę Publiczną w Paczkowie.

Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym Burmistrza Gminy Paczków.

Jury w składzie:
Halina Kruszewska – przewodniczący jury
Krzysztof Woliński — członek jury
Ryszard Czykiel — członek jury
stwierdziło, że na Konkurs napłynęło 303 limeryków, napisanych przez 78 autorów.

Po dokładnym sprawdzeniu nadesłanych prac konkursowych, jury Konkursu stwierdziło, że 75 autorów limeryków dopełniło warunki regulaminowe. Spośród 297 limeryków dopuszczonych do oceny, jury konkursu wybrało najciekawsze i przyznało autorom następujące miejsca w konkursie:

I miejsce i nagrodę w wysokości 600 zł — otrzyma Kinga Skrzypińska (z Radomska) za limeryk pt. „Hobby”

II miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł — otrzyma Iwo Jankowski (z Czarnego Błota) za limeryk pt. „Niska wieża Nyska”

III miejsce i nagrodę w wysokości 400 zł — otrzyma Filip Bochenek (z Krakowa) za limeryk pt. „Hople”.

 

Jury postanowiło też przyznać wyróżnienia następującym autorom limeryków wyróżnienie po 250 zł:

Paweł Tymirski (z Warszawy) za limeryk pt. „Polskie Carcassonne”

Halinka Bohuta-Stąpel (z Wilkanowa k. Zielonej Góry) za limeryk pt. „Okiem turysty (2)”.

 

Organizator konkursu skontaktuje się z laureatami do dnia 2 września, w celu ustalenia sposobu przekazania nagród.

Poniżej prezentujemy zwycięskie limeryki.

 

I miejsce – Kinga Skrzypińska

Hobby
Był w Paczkowie pan rachmistrz ze Srocka
co swe hobby uprawiał po nockach
– liczył wieże namiętnie
(te w Paczkowie najchętniej):
Ząbkowicka, Wrocławska, Kłodzka.

 

II miejsce – Iwo Jankowski

Niska wieża Nyska
Raz zwiedzała nasz Paczków turystka,
mówiąc: „Nyska ta wieża coś niska!”
a ta jak nie ożyje,
i jej kła nie wybije:
„jaka niska, jak sięgam do pyska”.

 

III miejsce – Filip Bochenek

Hople
Pan turysta przyjechał swym Oplem
Do Paczkowa i stanął pod HOPLE.
Nie zrozumiał człeczyna,
Że to stąd są te wina –
Zaczął skakać, miast sączyć cne krople.

 

Wyróżnienie – Paweł Tymirski

Polskie Carcassonne
Hetman Paczkowski – rycerstwo konne,
wszedł na paczkowskie mury obronne.
Wyjąwszy dwa miecze
uroczyście rzecze:
to tutaj polskie jest Carcassonne!

 

Wyróżnienie – Halinka Bohuta-Stąpel

Okiem turysty (2)
W Paczkowie w niskiej bramie
turysta stwierdził: „Panie,
tu i zabytki
i emerytki
są w równie dobrym stanie”.