Spotkanie z katem to wydarzenie cykliczne w okresie wakacyjnym (czerwiec-wrzesień). Jest to inscenizacja spotkania z katem, przybliżenie katowskiej profesji i historii. Skierowana do turystów oraz mieszkańców gminy. To poznanie historii Paczkowa, zachęcenie do jego odwiedzin. Jest to atrakcja miasta.