Wyniki V Konkursu na Limeryk o Paczkowie

Wyniki V Konkursu na Limeryk o Paczkowie

7 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie jury V Konkursu na Limeryk o Paczkowie w składzie:
1. Ryszard Czykiel- przewodniczący jury
2. Krzysztof Woliński — członek jury
3. Halina Kruszewska — członek jury.
Spośród limeryków, które wpłynęły w ramach konkursu wybrało najciekawsze i przyznało autorom następujące miejsca w konkursie:
Miejsce I i nagrodę w wysokości 350 zł — otrzyma Tadeusz Charmuszko (z Suwałk) za limeryk pt. „Limeryk z basztą”.
II- Miejsce i nagrodę w wysokości 250 zł — otrzymają równorzędnie: Teresa Kozłowska (z Lublina) za limeryk pt. „Paczkowski fenomen” oraz Artur Kozłowski (z Ząbkowic Śląskich) za limeryk pt. „Małe jest piękne”
III- Miejsce i nagrodę w wysokości 150 zł — otrzyma Jan Symula pseudonim Jan Opór (z Paczkowa) za limeryk pt. „Pobliskie widoki”.
Gratulujemy zwycięzcą.